Forskerkollektivet er et kollektiv med forskere innenfor samfunnsvitenskap og humaniora som jobber normkritisk og interseksjonelt.
engebretsen engebretsen engebretsen engebretsen engebretsen engebretsen engebretsen

Recent News

Newsletter

Forskerkollektivet
janne@forskerkollektivet.no
  • All
  • Books
  • Photography
  • Research
Oslo, 20131125
Bildetekst:Unn Conradi Andersen 
Foto: Agnete Brun / Dagbladet
sara-orning
Foto: Tondal, UiO
2909413
engebretsen
224135_bromseth_janne3_none
wencke-2

Forskerkollektivets medlemmer har bred kompetanse fra en rekke fagfelt: medievitenskap, sosiologi, litteraturteori, sosialantropologi, kulturvitenskap, skeiv teori og kjønnsforskning. Utfra denne mangfoldige plattformen jobber vi med et spenn av temaer: nye familier, lhbtq og aldring og ungdom, annengjøring, globaliseringstematikk, miljø, sosiale bevegelser og sosiale medier: 

Vi gjør egne forskningsprosjekt, og vi tar kortere og lengre oppdrag på tvers av en rekke disipliner og fagfelt..

Vi formidler, foreleser, underviser, forsker, sensurerer, veileder og skriver søknader og tekster på tvers av ulike sjangere i og utenfor akademia.


Vi leverer oppdrag for skoler, offentlig sektor, UH-sektor, organisasjons- og næringsliv.
Forskerkollektivet formidler på tvers av sjangere, tekster, medier og format.